ดูกาแฟดำ ค่ำนี้ (ตอน การแข่งขันทางเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนสมดุลโลก) วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ( กาแฟดำ ค่ำนี้ 16/05/2018 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ) อสมท 15 มี.ค.- อสมท ปรับผัง เติมรายการใหม่ดึง’สุทธิชัย หยุ่น’ ร่วมวิเคราะห์เจาะลึกข่าวต่างประเทศในรายการ ‘กาแฟดำค่ำนี้’

กาแฟดำ ค่ำนี้

กาแฟดำ ค่ำนี้
อสมท 15 มี.ค.- อสมท ปรับผัง เติมรายการใหม่ดึง’สุทธิชัย หยุ่น’ ร่วมวิเคราะห์เจาะลึกข่าวต่างประเทศในรายการ ‘กาแฟดำค่ำนี้’

หมวดหมู่:

กาแฟดำ ค่ำนี้