ข่าวจากช่อง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตอน วาง 4 กฎเข้มดูแลนักเรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561) วันที่ 20 มิถุนายน 2561

ดูข่าวจากช่อง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตอน วาง 4 กฎเข้มดูแลนักเรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561) วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ( ข่าวจากช่อง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 20/06/2018 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ) รายการข่าว Update สถานการณ์ต่างๆจากช่อง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ข่าวจากช่อง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ข่าวจากช่อง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
รายการข่าว Update สถานการณ์ต่างๆจากช่อง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)