ข่าววันใหม่ (ตอน 4 รัฐมนตรี เตรียมลาออกลงเล่นการเมือง) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

ดูข่าววันใหม่ (ตอน 4 รัฐมนตรี เตรียมลาออกลงเล่นการเมือง) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ( ข่าววันใหม่ 08/11/2018 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ) ผู้ดำเนินรายการ: ปิยณี เทียมอัมพร/ กฤต เจนพานิชการ/ นานา ไรบีนา/ ธัญญะ วงศ์นาค/ กฤษณะ ชัยรัตน์/ อรรินทร์ ยมกกุล/ กฤษฎิน สุวรรณบุบผา/ ชิบ จิตนิยม

ข่าววันใหม่

ข่าววันใหม่
ผู้ดำเนินรายการ: ปิยณี เทียมอัมพร/ กฤต เจนพานิชการ/ นานา ไรบีนา/ ธัญญะ วงศ์นาค/ กฤษณะ ชัยรัตน์/ อรรินทร์ ยมกกุล/ กฤษฎิน สุวรรณบุบผา/ ชิบ จิตนิยม

หมวดหมู่:

ข่าววันใหม่