ข่าววันใหม่ (ตอน รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย เริ่มเปิดใช้บริการวันนี้) วันที่ 6 ธันวาคม 2561

ดูข่าววันใหม่ (ตอน รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย เริ่มเปิดใช้บริการวันนี้) วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ( ข่าววันใหม่ 05/12/2018 วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ) ผู้ดำเนินรายการ: ปิยณี เทียมอัมพร/ กฤต เจนพานิชการ/ นานา ไรบีนา/ ธัญญะ วงศ์นาค/ กฤษณะ ชัยรัตน์/ อรรินทร์ ยมกกุล/ กฤษฎิน สุวรรณบุบผา/ ชิบ จิตนิยม

ข่าววันใหม่

ข่าววันใหม่
ผู้ดำเนินรายการ: ปิยณี เทียมอัมพร/ กฤต เจนพานิชการ/ นานา ไรบีนา/ ธัญญะ วงศ์นาค/ กฤษณะ ชัยรัตน์/ อรรินทร์ ยมกกุล/ กฤษฎิน สุวรรณบุบผา/ ชิบ จิตนิยม

หมวดหมู่:

ข่าววันใหม่