ข่าววันใหม่ วันที่ 13 สิงหาคม 2017

ดูข่าววันใหม่ วันที่ 13 สิงหาคม 2017 ( ข่าววันใหม่ 12/08/2017 วันที่ 13 สิงหาคม 2017 ) ผู้ดำเนินรายการ: ปิยณี เทียมอัมพร/ กฤต เจนพานิชการ/ นานา ไรบีนา/ ธัญญะ วงศ์นาค/ กฤษณะ ชัยรัตน์/ อรรินทร์ ยมกกุล/ กฤษฎิน สุวรรณบุบผา/ ชิบ จิตนิยม

ข่าววันใหม่

ข่าววันใหม่
ผู้ดำเนินรายการ: ปิยณี เทียมอัมพร/ กฤต เจนพานิชการ/ นานา ไรบีนา/ ธัญญะ วงศ์นาค/ กฤษณะ ชัยรัตน์/ อรรินทร์ ยมกกุล/ กฤษฎิน สุวรรณบุบผา/ ชิบ จิตนิยม

หมวดหมู่:

ข่าววันใหม่