ดูข่าวเจาะย่อโลก (ตอน ประชุม คิม-ทรัมป์ จบแบบหักมุม) วันที่ 2 มีนาคม 2562 ( ข่าวเจาะย่อโลก 02/03/2019 วันที่ 2 มีนาคม 2562 ) ข่าวเจาะย่อโลก (Khao Cho Yo Lok)เปิดมุมมอง วิเคราะห์ข่าวเชิงลึก สถานการณ์เด่นในรอบสัปดาห์ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ ต่างประเทศ เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผ่านการนำเสนอแบบสารคดีเชิงข่าว ข่าวเจาะย่อโลก (Khao Cho Yo Lok) ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 2…

ข่าวเจาะย่อโลก

ข่าวเจาะย่อโลก
ข่าวเจาะย่อโลก (Khao Cho Yo Lok)เปิดมุมมอง วิเคราะห์ข่าวเชิงลึก สถานการณ์เด่นในรอบสัปดาห์ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ ต่างประเทศ เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผ่านการนำเสนอแบบสารคดีเชิงข่าว
ข่าวเจาะย่อโลก (Khao Cho Yo Lok) ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 22.05 - 23.00 น.
ข่าวเจาะย่อโลก (Khao Cho Yo Lok) ออกอากาศทางไทยพีบีเอส

หมวดหมู่:

ข่าวเจาะย่อโลก