ดูข่าวเช้าวันหยุด (ตอน ตร.เรียกกำลังทั่วประเทศ 95 กองร้อย คุมม็อบ คณะราษฏร์ 63) วันที่ 11 ตุลาคม 2563 ( ข่าวเช้าวันหยุด 10/10/2020 วันที่ 11 ตุลาคม 2563 ) ข่าวเช้าวันหยุด แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว ข่าวเช้าวันหยุด ออกอากาศทางสถานีช่อง 3 ข่าวเช้าวันหยุด ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์เวลา 6.55 - 7.25 น.

ข่าวเช้าวันหยุด

ข่าวเช้าวันหยุด
ข่าวเช้าวันหยุด แม้จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ แต่ข่าวไม่เคยมีวันหยุด เพื่อให้เช้าวันหยุดสุดสัปดาห์ของทุกคนเป็นเช้าวันสบายๆ ที่ไม่ตกข่าว
ข่าวเช้าวันหยุด ออกอากาศทางสถานีช่อง 3
ข่าวเช้าวันหยุด ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์เวลา 6.55 - 7.25 น.