ข่าวในพระราชสำนัก (ตอน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ดูข่าวในพระราชสำนัก (ตอน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ( ข่าวในพระราชสำนัก 13/02/2018 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ) ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก
ข่าวในพระราชสำนัก