ดูคมชัดลึก (ตอน โจ๋ลุย รพ. - เบนซ์ขับขวางแจกกล้วย กฎหมายอ่อนหรือคนทราม?) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ( คมชัดลึก 11/11/2019 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ) คมชัดลึก รายการสนทนา วิเคราะห์ เจาะลึก ตรงทุกประเด็น ทั้ง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง คมชัดลึก ออกอากาศทุกวันจันทร์ - พุธ เวลา 20.00 - 21.00 น.

คมชัดลึก

คมชัดลึก
คมชัดลึก รายการสนทนา วิเคราะห์ เจาะลึก ตรงทุกประเด็น ทั้ง สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
คมชัดลึก ออกอากาศทุกวันจันทร์ - พุธ เวลา 20.00 - 21.00 น.

หมวดหมู่:

คมชัดลึก