ดูคับข่าว ครบประเด็น (ตอน มรสุมพัดขยะเกลื่อนหาด อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน จ.ภูเก็ต) วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ( คับข่าว ครบประเด็น 03/08/2020 วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ) คับข่าว ครบประเด็น ออกอากาศวัน จันทร์-ศุกร์ คับข่าว ครบประเด็น ออกอากาศเวลา 21.45-22.30น. คับข่าว ครบประเด็น ออกอากาศทางช่อง 9

คับข่าว ครบประเด็น

คับข่าว ครบประเด็น
คับข่าว ครบประเด็น ออกอากาศวัน จันทร์-ศุกร์ คับข่าว ครบประเด็น ออกอากาศเวลา 21.45-22.30น. คับข่าว ครบประเด็น ออกอากาศทางช่อง 9