ดูคับข่าว ครบประเด็น (ตอน ตัดไฟล์ฮาร์ดดิสสำรองช่อง gmm, 9 เสียงภาพตรงครับ) วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ( คับข่าว ครบประเด็น 12/10/2020 วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ) คับข่าว ครบประเด็น ออกอากาศวัน จันทร์-ศุกร์ คับข่าว ครบประเด็น ออกอากาศเวลา 21.45-22.30น. คับข่าว ครบประเด็น ออกอากาศทางช่อง 9

คับข่าว ครบประเด็น

คับข่าว ครบประเด็น
คับข่าว ครบประเด็น ออกอากาศวัน จันทร์-ศุกร์ คับข่าว ครบประเด็น ออกอากาศเวลา 21.45-22.30น. คับข่าว ครบประเด็น ออกอากาศทางช่อง 9