ดูช่อง 5 ข่าวเที่ยง (ตอน พิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาที่ตาก) วันที่ 19 มีนาคม 2562 ( ช่อง 5 ข่าวเที่ยง 19/03/2019 วันที่ 19 มีนาคม 2562 ) ช่อง 5 ข่าวเที่ยง เสนอข่าวรอบวัน ช่อง 5 ข่าวเที่ยง ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00 - 13.00 น. ทางช่อง 5

ช่อง 5 ข่าวเที่ยง

ช่อง 5 ข่าวเที่ยง
ช่อง 5 ข่าวเที่ยง เสนอข่าวรอบวัน
ช่อง 5 ข่าวเที่ยง ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00 - 13.00 น. ทางช่อง 5