ดูช่อง 5 ข่าวเที่ยง (ตอน ทหารลงพื้นที่วัดกุดคูณ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง) วันที่ 20 กันยายน 2562 ( ช่อง 5 ข่าวเที่ยง 20/09/2019 วันที่ 20 กันยายน 2562 ) ช่อง 5 ข่าวเที่ยง เสนอข่าวรอบวัน ช่อง 5 ข่าวเที่ยง ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00 - 13.00 น. ทางช่อง 5

ช่อง 5 ข่าวเที่ยง

ช่อง 5 ข่าวเที่ยง
ช่อง 5 ข่าวเที่ยง เสนอข่าวรอบวัน
ช่อง 5 ข่าวเที่ยง ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00 - 13.00 น. ทางช่อง 5