ดูช่อง 5 ข่าวเที่ยง (ตอน สธ.แสดงจุดยืน ยกเลิกการใช้ 3 สารเคมีอันตรายทางการเกษตร) วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ( ช่อง 5 ข่าวเที่ยง 21/10/2019 วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ) ช่อง 5 ข่าวเที่ยง เสนอข่าวรอบวัน ช่อง 5 ข่าวเที่ยง ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00 - 13.00 น. ทางช่อง 5

ช่อง 5 ข่าวเที่ยง

ช่อง 5 ข่าวเที่ยง
ช่อง 5 ข่าวเที่ยง เสนอข่าวรอบวัน
ช่อง 5 ข่าวเที่ยง ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00 - 13.00 น. ทางช่อง 5