ดูช่อง 5 ข่าวเที่ยง (ตอน โรงพยาบาลขอนแก่นขึ้นป้ายแบน 3 สารเคมีอันตราย) วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ( ช่อง 5 ข่าวเที่ยง 22/10/2019 วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ) ช่อง 5 ข่าวเที่ยง เสนอข่าวรอบวัน ช่อง 5 ข่าวเที่ยง ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00 - 13.00 น. ทางช่อง 5

ช่อง 5 ข่าวเที่ยง

ช่อง 5 ข่าวเที่ยง
ช่อง 5 ข่าวเที่ยง เสนอข่าวรอบวัน
ช่อง 5 ข่าวเที่ยง ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00 - 13.00 น. ทางช่อง 5