ดูช่อง 5 ข่าวเที่ยง (ตอน กรมควบคุมมลพิษแถลงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 มีมากกว่าปีที่ผ่านมา) วันที่ 14 มกราคม 2563 ( ช่อง 5 ข่าวเที่ยง 14/01/2020 วันที่ 14 มกราคม 2563 ) ช่อง 5 ข่าวเที่ยง เสนอข่าวรอบวัน ช่อง 5 ข่าวเที่ยง ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00 - 13.00 น. ทางช่อง 5

ช่อง 5 ข่าวเที่ยง

ช่อง 5 ข่าวเที่ยง
ช่อง 5 ข่าวเที่ยง เสนอข่าวรอบวัน
ช่อง 5 ข่าวเที่ยง ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00 - 13.00 น. ทางช่อง 5