ดูช่อง 5 ข่าวเที่ยง (ตอน ไม่มีหลักฐานชี้ว่าแมวจะส่งต่อโควิด-19 สู่มนุษย์) วันที่ 21 เมษายน 2563 ( ช่อง 5 ข่าวเที่ยง 21/04/2020 วันที่ 21 เมษายน 2563 ) ช่อง 5 ข่าวเที่ยง เสนอข่าวรอบวัน ช่อง 5 ข่าวเที่ยง ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00 - 13.00 น. ทางช่อง 5

ช่อง 5 ข่าวเที่ยง

ช่อง 5 ข่าวเที่ยง
ช่อง 5 ข่าวเที่ยง เสนอข่าวรอบวัน
ช่อง 5 ข่าวเที่ยง ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00 - 13.00 น. ทางช่อง 5