ดูวันใหม่ ThaiPBS (ตอน เสนอ ครมอนุมัติสินเชื่อช่วยชาวนากว่า 5 หมื่นล้าน) วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ( วันใหม่ ThaiPBS 11/12/2019 วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ) วันใหม่ ThaiPBS ออกอากาศช่อง Thaipbs วันใหม่ ThaiPBS ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ วันใหม่ ThaiPBS ออกอากาศ เวลา 05.00-08.30 น.

วันใหม่ ThaiPBS

วันใหม่ ThaiPBS
วันใหม่ ThaiPBS ออกอากาศช่อง Thaipbs
วันใหม่ ThaiPBS ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์
วันใหม่ ThaiPBS ออกอากาศ เวลา 05.00-08.30 น.

หมวดหมู่:

วันใหม่ ThaiPBS