ดูสนามข่าว 7 สี, สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์ (ตอน ร้องสื่อถูกสายไฟฟ้าแรงสูงร่วมใส่ ไร้การเยียวยา) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ( สนามข่าว 7 สี, สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์ 13/11/2019 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ) สนามข่าว 7 สี ออกอากาศทางสถานีช่อง 7 สนามข่าว 7 สี ออกอากาศทุกวัน

สนามข่าว 7 สี, สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

สนามข่าว 7 สี, สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์
สนามข่าว 7 สี ออกอากาศทางสถานีช่อง 7 สนามข่าว 7 สี ออกอากาศทุกวัน