ดูสร้างฝันเพื่อสันติสุข (ตอน ทะเลหมอกเขาน้ำใส ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส) วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ( สร้างฝันเพื่อสันติสุข 17/10/2020 วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ) สร้างฝันเพื่อสันติสุข (Dream for peace) ออกอากาศทางช่อง 5 สร้างฝันเพื่อสันติสุข (Dream for peace) ออกอากาศเวลา 15.05-15.30 สร้างฝันเพื่อสันติสุข (Dream for peace) ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์

สร้างฝันเพื่อสันติสุข

สร้างฝันเพื่อสันติสุข
สร้างฝันเพื่อสันติสุข (Dream for peace) ออกอากาศทางช่อง 5
สร้างฝันเพื่อสันติสุข (Dream for peace) ออกอากาศเวลา 15.05-15.30
สร้างฝันเพื่อสันติสุข (Dream for peace) ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์