สีสันบันเทิง – Seeson Entertainment News (ตอน โป๊บ + ชิปปี้ ปล่อยสกิลดราม่า ส่งท้ายปิดกล้องละคร ข้ามสีทันดร) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ดูสีสันบันเทิง - Seeson Entertainment News (ตอน โป๊บ + ชิปปี้ ปล่อยสกิลดราม่า ส่งท้ายปิดกล้องละคร ข้ามสีทันดร) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ( สีสันบันเทิง - Seeson Entertainment News 13/02/2018 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ) สีสันบันเทิง เป็นรายการรายงานข่าวบันเทิง ของ ช่อง 3 ในรูปแบบการรายงานข่าวสบายๆ ผ่านพิธีกร ประจำรายการ อาทิ เจิน วรัญญา เจริญพรสิริสุข , หยาดทิพย์ ราชปาล และ แหวนแหวน ปวริศา เพ็ญชาติ ซึ่งออกอากาศหลังข่าวภาคค่ำ เวลา 20.15 น.

สีสันบันเทิง - Seeson Entertainment News

สีสันบันเทิง - Seeson Entertainment News
สีสันบันเทิง เป็นรายการรายงานข่าวบันเทิง ของ ช่อง 3 ในรูปแบบการรายงานข่าวสบายๆ
ผ่านพิธีกร ประจำรายการ อาทิ เจิน วรัญญา เจริญพรสิริสุข , หยาดทิพย์ ราชปาล และ
แหวนแหวน ปวริศา เพ็ญชาติ ซึ่งออกอากาศหลังข่าวภาคค่ำ เวลา 20.15 น.