สีสันบันเทิง – Seeson Entertainment News วันที่ 21 กรกฎาคม 2018

ดูสีสันบันเทิง - Seeson Entertainment News วันที่ 21 กรกฎาคม 2018 ( สีสันบันเทิง - Seeson Entertainment News 21/07/2018 วันที่ 21 กรกฎาคม 2018 ) สีสันบันเทิง เป็นรายการรายงานข่าวบันเทิง ของ ช่อง 3 ในรูปแบบการรายงานข่าวสบายๆ ผ่านพิธีกร ประจำรายการ อาทิ เจิน วรัญญา เจริญพรสิริสุข , หยาดทิพย์ ราชปาล และ แหวนแหวน ปวริศา เพ็ญชาติ ซึ่งออกอากาศหลังข่าวภาคค่ำ เวลา 20.15 น.

สีสันบันเทิง - Seeson Entertainment News

สีสันบันเทิง - Seeson Entertainment News
สีสันบันเทิง เป็นรายการรายงานข่าวบันเทิง ของ ช่อง 3 ในรูปแบบการรายงานข่าวสบายๆ
ผ่านพิธีกร ประจำรายการ อาทิ เจิน วรัญญา เจริญพรสิริสุข , หยาดทิพย์ ราชปาล และ
แหวนแหวน ปวริศา เพ็ญชาติ ซึ่งออกอากาศหลังข่าวภาคค่ำ เวลา 20.15 น.