ดูเก็บตกเนชั่น (ตอน ผู้ค้าถนนข้าวสารหวังปีหน้าเศรษฐกิจจะดีขึ้น) วันที่ 15 เมษายน 2562 ( เก็บตกเนชั่น 15/04/2019 วันที่ 15 เมษายน 2562 ) เก็บตกเนชั่น (Keptok Nation) ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.30-16.50 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 15.30-16.30 น. ทางช่อง Nation

เก็บตกเนชั่น

เก็บตกเนชั่น
เก็บตกเนชั่น (Keptok Nation) ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.30-16.50 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 15.30-16.30 น. ทางช่อง Nation

หมวดหมู่:

เก็บตกเนชั่น