ดูเก็บตกเนชั่น (ตอน การบินไทยเปิดเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-ฮ่องกง ตามปกติ) วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ( เก็บตกเนชั่น 13/08/2019 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ) เก็บตกเนชั่น (Keptok Nation) ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.30-16.50 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 15.30-16.30 น. ทางช่อง Nation

เก็บตกเนชั่น

เก็บตกเนชั่น
เก็บตกเนชั่น (Keptok Nation) ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.30-16.50 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 15.30-16.30 น. ทางช่อง Nation

หมวดหมู่:

เก็บตกเนชั่น