ดูเก็บตกเนชั่น (ตอน บิ๊กแดง เปิดกองทัพบกสอน นศท. ปกป้องสถาบัน อย่าเชื่อโซเชียล) วันที่ 12 กันยายน 2562 ( เก็บตกเนชั่น 12/09/2019 วันที่ 12 กันยายน 2562 ) เก็บตกเนชั่น (Keptok Nation) ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.30-16.50 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 15.30-16.30 น. ทางช่อง Nation

เก็บตกเนชั่น

เก็บตกเนชั่น
เก็บตกเนชั่น (Keptok Nation) ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.30-16.50 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 15.30-16.30 น. ทางช่อง Nation

หมวดหมู่:

เก็บตกเนชั่น