ดูเก็บตกเนชั่น (ตอน นายก แจงยังไม่ได้รับอนุญาตจากจีนนำเครื่องบินเข้าประเทศ) วันที่ 27 มกราคม 2563 ( เก็บตกเนชั่น 27/01/2020 วันที่ 27 มกราคม 2563 ) เก็บตกเนชั่น (Keptok Nation) ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.30-16.50 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 15.30-16.30 น. ทางช่อง Nation

เก็บตกเนชั่น

เก็บตกเนชั่น
เก็บตกเนชั่น (Keptok Nation) ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.30-16.50 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 15.30-16.30 น. ทางช่อง Nation

หมวดหมู่:

เก็บตกเนชั่น