ดูเก็บตกเนชั่น (ตอน ยกระดับแล้ว เปิดหน้าประชาชนปลดแอก เป้าอยู่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์) วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ( เก็บตกเนชั่น 03/08/2020 วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ) เก็บตกเนชั่น (Keptok Nation) ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.30-16.50 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 15.30-16.30 น. ทางช่อง Nation

เก็บตกเนชั่น

เก็บตกเนชั่น
เก็บตกเนชั่น (Keptok Nation) ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.30-16.50 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 15.30-16.30 น. ทางช่อง Nation

หมวดหมู่:

เก็บตกเนชั่น