ดูเจาะประเด็นข่าวเด่น (ตอน เปิดปมที่ดินมรดกเลือด ยิงในศาลจันทบุรี) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ( เจาะประเด็นข่าวเด่น 13/11/2019 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ) เจาะประเด็นข่าวเด่น ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เจาะประเด็นข่าวเด่น ออกอากาศเวลา 12.10-12.45 น. เจาะประเด็นข่าวเด่น ออกอากาศทางช่อง 8

เจาะประเด็นข่าวเด่น

เจาะประเด็นข่าวเด่น
เจาะประเด็นข่าวเด่น ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เจาะประเด็นข่าวเด่น ออกอากาศเวลา 12.10-12.45 น. เจาะประเด็นข่าวเด่น ออกอากาศทางช่อง 8