ดูเจาะประเด็นข่าวเด่น (ตอน ตื่น ติดเชื้อ โคโรนา เสี่ยงตาย?) วันที่ 27 มกราคม 2563 ( เจาะประเด็นข่าวเด่น 27/01/2020 วันที่ 27 มกราคม 2563 ) เจาะประเด็นข่าวเด่น ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เจาะประเด็นข่าวเด่น ออกอากาศเวลา 12.10-12.45 น. เจาะประเด็นข่าวเด่น ออกอากาศทางช่อง 8

เจาะประเด็นข่าวเด่น

เจาะประเด็นข่าวเด่น
เจาะประเด็นข่าวเด่น ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เจาะประเด็นข่าวเด่น ออกอากาศเวลา 12.10-12.45 น. เจาะประเด็นข่าวเด่น ออกอากาศทางช่อง 8