ดูเจาะประเด็นข่าวเด่น (ตอน อุ้มบุญ ธุรกิจมืด สร้างคลังขายอวัยวะ) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ( เจาะประเด็นข่าวเด่น 14/02/2020 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ) เจาะประเด็นข่าวเด่น ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เจาะประเด็นข่าวเด่น ออกอากาศเวลา 12.10-12.45 น. เจาะประเด็นข่าวเด่น ออกอากาศทางช่อง 8

เจาะประเด็นข่าวเด่น

เจาะประเด็นข่าวเด่น
เจาะประเด็นข่าวเด่น ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เจาะประเด็นข่าวเด่น ออกอากาศเวลา 12.10-12.45 น. เจาะประเด็นข่าวเด่น ออกอากาศทางช่อง 8