ดูเช้านี้ที่หมอชิต (ตอน เที่ยวบ้านนาคูหา สูดโอโซนใกล้เมือง กราบขอพรพระเจ้าต๋นหวลงถวายลูกสมอ หนึ่งเดียวในไทย จ.แพร่) วันที่ 11 กันยายน 2562 ( เช้านี้ที่หมอชิต 11/09/2019 วันที่ 11 กันยายน 2562 ) ข่าวเช้าประจำวันช่อง 7

เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้ที่หมอชิต
ข่าวเช้าประจำวันช่อง 7