ดูเช้านี้ที่หมอชิต โปรดเกล้าฯ เลื่อนขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เป็นวันที่ ๑๒ ธันวาคม ( เช้านี้ที่หมอชิต 18/10/2019 เช้านี้ที่หมอชิต โปรดเกล้าฯ เลื่อนขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เป็นวันที่ ๑๒ ธันวาคม ) ข่าวเช้าประจำวันช่อง 7

เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้ที่หมอชิต
ข่าวเช้าประจำวันช่อง 7