ดูเช้านี้ที่หมอชิต (ตอน ขนบสายธารสู่การสรรเสริญพระบารมี ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 2) วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ( เช้านี้ที่หมอชิต 22/10/2019 วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ) ข่าวเช้าประจำวันช่อง 7

เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้ที่หมอชิต
ข่าวเช้าประจำวันช่อง 7