ดูเช้านี้ที่หมอชิต (ตอน คึกคัก เปิดบึงหนองโดงทอดแห เว้นระยะห่าง 5 เมตร ได้ปลาใหญ่นับร้อยตัว) วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ( เช้านี้ที่หมอชิต 25/05/2020 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ) ข่าวเช้าประจำวันช่อง 7

เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้ที่หมอชิต
ข่าวเช้าประจำวันช่อง 7