เช้านี้ประเทศไทย (ตอน นายกฯชวนคนไทยร่วมกิจกรรม วันปิยมหาราช พร้อมแต่งกายโทนเสื้อสีชมพู) วันที่ 23 ตุลาคม 2561

ดูเช้านี้ประเทศไทย (ตอน นายกฯชวนคนไทยร่วมกิจกรรม วันปิยมหาราช พร้อมแต่งกายโทนเสื้อสีชมพู) วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ( เช้านี้ประเทศไทย 23/10/2018 วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ) เช้านี้ประเทศไทย เวลา 7.00 - 8.00 น ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์

เช้านี้ประเทศไทย

เช้านี้ประเทศไทย
เช้านี้ประเทศไทย เวลา 7.00 - 8.00 น ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์