เป็นเรื่องเป็นข่าว วันที่ 12 ตุลาคม 2017

ดูเป็นเรื่องเป็นข่าว วันที่ 12 ตุลาคม 2017 ( เป็นเรื่องเป็นข่าว 12/10/2017 วันที่ 12 ตุลาคม 2017 ) ออกอากาศวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 20.30 - 21.30 ช่อง PPTV

เป็นเรื่องเป็นข่าว

เป็นเรื่องเป็นข่าว
ออกอากาศวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 20.30 - 21.30 ช่อง PPTV