ดูเป็นเรื่องเป็นข่าว (ตอน หลอก แรงงาน ไปดูไบ) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ( เป็นเรื่องเป็นข่าว 14/11/2017 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ) ออกอากาศวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 20.30 - 21.30 ช่อง PPTV

เป็นเรื่องเป็นข่าว

เป็นเรื่องเป็นข่าว
ออกอากาศวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 20.30 - 21.30 ช่อง PPTV