ดูไนน์ เอนเตอร์เทนไนท์ไลฟ์ (ตอน เปิดวาร์ปหนุ่มรู้ใจคนใหม่ของ ดีเจต้นหอม) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ( ไนน์ เอนเตอร์เทนไนท์ไลฟ์ 12/11/2019 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ) อัพเดตความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงไทยและเทศ

ไนน์ เอนเตอร์เทนไนท์ไลฟ์

ไนน์ เอนเตอร์เทนไนท์ไลฟ์
อัพเดตความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงไทยและเทศ