Nine Entertainment วันที่ 22 กรกฎาคม 2018

ดูNine Entertainment วันที่ 22 กรกฎาคม 2018 ( Nine Entertainment 22/07/2018 วันที่ 22 กรกฎาคม 2018 ) รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน เป็นรายการโทรทัศน์ ผลิตโดย กองบรรณาธิการข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง สำนักข่าวไทย บริหารงานโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งในปี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยคุณมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ สมัยที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รายการไ…

Nine Entertainment

Nine Entertainment
รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน เป็นรายการโทรทัศน์ ผลิตโดย กองบรรณาธิการข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง สำนักข่าวไทย บริหารงานโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งในปี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยคุณมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ สมัยที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ปัจจุบันผลิตรายการออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์ทุกวัน วันละ 2 ช่วงเวลาดังนี้ เวลา 11.30 - 12.00 น. และ 18.54 - 19.00 น. (ก่อนข่าวภาคค่ำ ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี)

หมวดหมู่:

Nine Entertainment